Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Výhody termovizního snímkování

Potřebujete objektivně zjistit, kde se nacházejí úniky tepla z budovy, v jakém stavu je váš dům po několika letech od revitalizace, nebo se chcete pouze ujistit, že veškeré stavební práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací a nedochází nadále k únikům tepla z budovy? Řešením je termovizní snímkování, které odhalí chyby v zateplení fasády a možné příčiny vlhkosti a plísní. Jak ale přesvědčit ostatní vlastníky o jeho výhodách, jaké zvolit argumenty na schůzi SVJ či BD? Nebo vás termovizní měření čeká a vy tápete, jak na něj dům připravit?  V následujícím článku vám přinášíme několik rad a tipů, které vám usnadní komunikaci s ostatními vlastníky.


Pro kvalitní infračervené měření je nutné, aby byly splněny základní podmínky a aby dům byl na měření připraven.

   

 

Povětrnostní situace:

 1. Nezbytně nutnou podmínkou je dostatečný teplotní rozdíl mezi vnitřním a vnějším prostorem. Ten by měl být minimálně 15 °C. Měření je možné i při menších rozdílech, případné vady se však vykreslují výrazně méně ostře a vlastní vyhodnocení tak není dostatečně přesvědčivé.

 2. Slunečný svit na měřenou plochu by měl být nulový, nebo alespoň minimální a to nejméně 12 hodin před vlastním měřením.

 3. Beze srážek, nebo se srážkami, které mají velmi malou, tedy téměř neměřitelnou hodnotu

 4. Bezvětří, nebo mírný, proměnlivý vítr.

 5. Zatažená obloha. Jasná noční obloha je velmi náročná pro vlastní měření, její teplota je až -55 °C, a toto „odražené teplo“ je nutné při měření akceptovat!

 6. Venkovní teploty do maximálně +7 °C. Není nutná záporná hodnota (mráz).

Jak má být dům připraven?

Příprava domu není až tak příliš náročná. Je dobré, aby všechna okna, dveře a ostatní otvory byly zavřeny. Tento požadavek jsme předávali každému domu, ale musím bohužel konstatovat, že ani v jednom případě, nebyl tento požadavek naplněn. Dříve jsme požadovali, aby byly jednotlivé byty temperovány na stejnou teplotu. Na základě zkušeností z letošních měření tuto podmínku již neuplatňujeme. Naopak přirozený průběh topení ukáže, které bytové jednotky žijí na úkor, těch ostatních. Je potřeba znát teploty v bytech a teplotu ve společných prostorách.

Nejčastější nedostatky

Dominantní část domů, které byly po zateplení, ukázaly velmi slušně odvedenou práci, tedy kvalitu. Ve většině případech jsme zjistili, že největší technické nedostatky jsou v úrovni seřízení mechaniky oken, a že největším nepřítelem energetických úspor jsme my sami, uživatelé bytů. Pravidelně jsme nacházeli v hlubokých nočních hodinách otevřené ventilace.

U domů před obnovou jsme nenalezli žádné významné technické vady obvodových plášťů, pouze tam, kde bylo možné srovnání zateplený/nezateplený plášť, bylo prokazatelně vidět, že tepelné vlastnosti plášťů bytových domů, které jsou nezateplené, jsou na výrazně horší úrovni, než ty zateplené.

Prováděli jsme i několik měření interiérů, které ukázaly, že největším nebezpečím z pohledu vzniku vlhkosti na stěnách a následně plísní, je velmi nízká teplota vnitřního prostoru a velmi vysoká relativní vlhkost. Tyto dva parametry právě představují největší nebezpečí z aspektu vniku a rozvoje plísní.

 

Co vám termovizní měření přinese?

 • Snížení nákladů na vytápění odhalením tepelných mostů a netěsnosti stavebních výplní.
 • Snížení spotřeby energie.
 • Okamžité nalezení závad (např. prasklé teplovodní potrubí v podlahách).
 • Vyhledání neznámých zdrojů vlhkosti a eliminace výskytu plísní.
 • Průběžnou kontrolu technického stavu obvodového pláště, např. po velkých přírodních úkazech (silné bouřky, vítr, krupobití aj.)
 • Argumenty pro členskou základnu v procesu schvalování oprav a rekonstrukcí.

 

Co na závěr?

Termovizní měření jednoznačně ukazuje, že patří mezi velmi vhodné nedestruktivní metody zjišťování technického stavu konstrukčních prvků budov. Rozhodující je dodržení pravidel měření a následného vyhodnocování. Měření jednoho domu trvá bez dopravy cca 1–2 hodiny. Vlastní vyhodnocení představuje práci jednoho člověka v délce cca 6 hodin. Z těchto skutečností je možné odvodit i orientační cenu, pokud vycházíme z průměrné mzdy. Pokud vám tedy bude někdo nabízet termosnímkování včetně vyhodnocení v podezřele nízkých cenách, doporučujeme velmi důkladné prověření toho, co vám vlastně nabízí.

Autor: PeN, VlaH

Pro náš dům, z. s.