Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Domovní nástěnka – přežitek nebo komunikační pomocník?

Mnozí z nás si jistě pamatují nástěnky z dob své školní docházky. Jednou z důležitých funkcí třídní samosprávy, byla funkce nástěnkáře. Ten měl na starosti její tvorbu, doplňování aktualit ze života třídy, informace ze sportu či společenského nebo politického dění ve společnosti.

Pak jsme se s nástěnkou setkávali my pánové základní vojenské služby povinní.  Nástěnky byly ve vstupních prostorách fabrik, kanceláří, úřadů a v neposlední řadě vstupních prostorech bytových domů. Nástěnky jsme prostě nacházeli všude tam, kde bylo potřeba sdělit nějakou informaci skupině lidí, která měla něco společného.  

S nástěnkami se vlastně setkáváme stále a v mnohých případech mají velmi důležitou funkci. Mnohé informace jsou umísťovány na vývěsní tabule obecních úřadů, soudů, finančních úřadů nebo jiných státních institucí. Není náhodou  vývěsní tabule onou nástěnkou, kde uvedené subjekty komunikuji veledůležité informace?

Jsem přesvědčen, že výše uvedený příklad je důkazem pro potvrzení důležitosti nástěnky ať se jmenuje jakkoliv. Nástěnka se však stane kusem čehosi visícího na zdi, pokud na ni nejsou pravidelně umísťovány aktuální informace. A dovolte mi položit otázku. Ve vašem domě není potřeba předávat informace mezi sousedy? Jak se domlouváte na obsazení sušárny? Jakým způsobem svoláváte setkání družstevníků nebo vlastníků bytových jednotek? Jak informujete obyvatele o plánovaných nebo probíhajících aktivitách souvisejících třeba s rekonstrukcí domu?

Jistě jde to i bez nástěnky. Stačí přece vylepit vytištěný dokument na vchodové nebo výtahové dveře. Myslím si, že to nestačí, a že nebezpečí ztráty předávané informace je v takovém to případě velmi vysoké. Také si myslím, že nástěnka může být součástí vstupního interiéru a může dobře dotvářet dobrý pocit z příchodu domů.

A co by na domovní nástěnce nemělo chybět?

Jistě domovní řád, který představuje základní pravidla chování v našem domě. Telefonní kontakty, pro případ nebezpečí a ohrožení obyvatel domu, na Hasiče, Policii státní i městskou, Službu rychlé lékařské pomoci. Pro uživatele domu je také velmi příjemné pokud na nástěnce naleznou kontakty na spolehlivé opraváře, jako jsou instalatér, plynař a elektrikář, případně další kontakty dle konkrétní struktury obyvatel každého domu.

Každého jistě potěší, pokud na nástěnku umístíme informace související s blízkým okolím domu: jako termíny blokových čištění silnic a parkovišť, výluky teplárny a podobně.

Nástěnka může být i prostorem pro náladový obrázek ze staršího časopisu nebo přání samosprávy obyvatelů k důležitým svátkům jako jsou třeba Vánoce či Nový rok.

V některých domech jsme viděli na nástěnkách i volné špendlíky a na provázku zavěšený bloček s tužkou. To pro ty, kteří chtějí sdělit něco všem a téměř vždy zapomenou to nejdůležitější doma (psací pomůcky a papír).

Pokud si myslíte to co my, že nástěnka může být zajímavý doplněk, ale hlavně důležitý komunikační kanál domu, tak Vám přeji, co nejméně vandalů, pro které je každá nástěnka ideálním místem pro své nenechavé ruce.

 Autor: Petr Němec

Pro náš dům, z. s.